Lào Cai tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn tỉnh
Lượt xem: 617
CTTĐT - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Công an; để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH); ngày 17/10/2022, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó từ ngày 15/10 - 15/12/2022, UBND tỉnh yêu cầu rà soát, kiểm tra các đối tượng là cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; khu dân cư.

Nội dung kiểm tra về trách nhiệm về PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở theo quy định tại Điều 5 Luật PCCC và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Điều 12 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP; điều kiện về PCCC đối với khu dân cư theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; bám sát vào quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng với thời điểm đưa cơ sở vào hoạt động; rà soát, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH, trong đó cụ thể, làm rõ các tồn tại, vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, công trình, hoạt động cơ sở.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên toàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm, xác định rõ ý nghĩa, mục đích đợt tổng kiểm tra để chỉ đạo, triển khai thực hiện. Qua đó, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Chấm dứt ngay tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC và CNCH, chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn hoạt động, cơ sở không đủ điều kiện nhưng vẫn được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, được cấp giấy chứng nhận đủ kiện về anh ninh trật tự, giấy phép kinh doanh,…

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (Ảnh: LCĐT).

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát

Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở, công trình thuộc diện quản lý. Trong đó tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất... Thực hiện nghiêm quy định về xử phạt vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép an ninh trật tự và có văn bản đề nghị các sở, UBND các cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh đối với trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với các Sở: Giao thông Vận tải - Xây dựng, Công thương, Văn hóa và Thể thao, Du lịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố khi thực hiện thẩm duyệt thiết kế về PCCC, cấp giấy phép xây dựng, nghiệm thu về PCCC và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về anh ninh trật tự, giấy phép kinh doanh; bảo đảm các cơ sở phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH, an ninh trật tự. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong công tác quản lý PCCC và CNCH đối với địa bàn, cơ sở.

Thông báo bằng văn bản cho UBND cấp huyện, cấp xã và công khai trên trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông danh sách cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, cơ sở ngừng hoạt động, cơ sở không bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH để chính quyền địa phương, Nhân dân giám sát. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ sở, người dân trong thực hiện các quy định về PCCC và CNCH; đôn đốc việc xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phương án PCCC và CNCH cấp tỉnh, thực hiện xong trước quý I/2023.

Xử lý, tạm đình chỉ, đình chỉ các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC và CNCH

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai tổng rà soát, kiểm tra đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn (cơ sở do Công an cấp huyện quản lý và UBND cấp xã quản lý); tập trung chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức, chỉ đạo các bộ phận có liên quan rà soát cung cấp danh sách các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC và thành lập đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với 100% cơ sở thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các khu dân cư trên địa bàn quản lý.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh, triệt để, không để sót lọt cơ sở không được kiểm tra; các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC và CNCH phải được xử lý và tạm đình chỉ, đình chỉ đúng quy định; địa phương nào để các cơ sở chưa có giấy phép kinh doanh hoặc công trình xây dựng không đúng quy định, không được cấp phép xây dựng, không được thẩm duyệt, chấp thuận nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH có thẩm quyền mà đưa vào hoạt động, kinh doanh và khi xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

Tổ chức các đoàn kiểm tra tổng rà soát, kiểm tra các công trình về cấp phép xây dựng, chuyển đổi công năng, nhất là các công trình nhà ở riêng lẻ sang kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, nhà hàng, khách sạn, kho bảo quản hàng hóa, sản xuất…; việc cấp phép cho hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường theo thẩm quyền trên địa bàn; trường hợp không đảm bảo theo quy định về xây dựng, cấp phép hoạt động phải xử lý cương quyết, kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh, rút giấy phép xây dựng... theo đúng thẩm quyền; không để công trình xây dựng không phép, không đúng công năng, không đúng mục đích sử dụng đất, hoạt động kinh doanh không đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo tại văn bản của UBND tỉnh Lào Cai về công tác PCCC và CNCH. Đôn đốc xây dựng mô hình an toàn cháy, nổ, CNCH tại địa phương; mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và CNCH theo hướng dẫn của Bộ Công an rộng khắp các thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư. Thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông danh sách cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, cơ sở ngừng hoạt động, cơ sở không bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH để Nhân dân giám sát.

Chỉ đạo đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn triển khai hướng dẫn 100% nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chưa có lối thoát nạn thứ 2 phải mở lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…); đối với những hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh không thực hiện mở lối thoát nạn thứ 2 kiên quyết không bình xét gia đình văn hoá; trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ; có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn và thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng Báo cháy 114.

Tổ chức nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình đã xây dựng. Trong năm 2022 phấn đấu tối thiểu mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều được xây dựng và ra mắt mô hình tổ liên gia về PCCC. Kiện toàn và duy trì hoạt động của đội dân phòng bảo đảm đi vào thực chất, hiệu quả.

Rà soát, cung cấp danh sách các cơ sở trong phạm vi quản lý

Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tổ chức quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các dự án công trình vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư, xây dựng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chỉ thực hiện thẩm định, cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC khi có văn bản góp ý giải pháp, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan có thẩm quyền; chỉ nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng khi có văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền theo quy định. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra xử lý trật tự xây dựng, về cấp phép xây dựng; đặc biệt chú ý việc tự chuyển đổi công năng của các công trình tại các địa phương; trường hợp không đảm bảo theo quy định về xây dựng phải xử lý cương quyết, rút giấy phép xây dựng, cưỡng chế phá dỡ công trình, hạng mục công trình xây dựng không phép, không đúng giấy phép; đồng thời thông báo cho các cơ quan liên quan thu hồi giấy phép theo đúng quy định; không để công trình xây dựng không phép, không đúng công năng, không đúng mục đích sử dụng đất, không đảm bảo an toàn PCCC, hành vi vi phạm về lấn chiếm hành lang, lối thoát hiểm…

Sở Công thương tổ chức rà soát, cung cấp danh sách, số liệu các cơ sở như chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, xăng dầu, gas, hóa chất, điện... trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát các chợ, trung tâm thương mại, kho xăng dầu, cơ sở chiết nạp LPG, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp… đảm bảo các điều kiện an toàn sản xuất, an toàn PCCC; kiểm tra xử lý đối với các vi phạm về giao thông, trật tự đô thị bên trong và bên ngoài cơ sở để đảm bảo phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Rà soát, phối hợp với Công ty Điện lực Lào Cai, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra việc cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, việc lắp đặt, sử dụng điện sau công tơ của cơ sở, hộ gia đình. Kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các cơ sở kinh doanh không đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời thông báo cho các cơ quan liên quan thu hồi giấy phép theo đúng quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức rà soát, cung cấp danh sách, số liệu các cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí (karaoke, vũ trường, quán bar, massager...); cơ sở thể thao (sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm thể dục, thể thao...). Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc cấp phép; kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, massage… không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và CNCH, anh ninh trật tự; đồng thời thông báo cho các cơ quan liên quan thu hồi giấy phép theo đúng quy định.

Sở Du lịch phối hợp Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các điều kiện an toàn đối với các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn, homestay…) và các cơ sở phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về mức chi ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH; huy động, đề xuất bố trí kinh phí để trang bị các phương tiện, trang thiết bị bảo hộ đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh; lực lượng dân phòng đảm bảo trong thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với Công an tỉnh, UBND thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn PCCC& CNCH đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh sớm hoàn thành việc tích hợp nội dung quy hoạch hạ tầng về PCCC giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 vào quy hoạch chung của tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh xây dựng đưa nội dung công tác PCCC và CNCH vào giảng dạy trong các nhà trường. Tổ chức rà soát, cung cấp danh sách, số liệu cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra khắc phục những tồn tại, thiếu sót về điều kiện an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở giáo dục.

Sở Y tế tổ chức rà soát, cung cấp danh sách, số liệu các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh (bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng...). Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra khắc phục những tồn tại, thiếu sót về điều kiện an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở trong phạm vi quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy đặc biệt trong đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra; tổ chức kiểm tra rà soát, cung cấp danh sách các cơ sở in xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về PCCC và CNCH; tuyên truyền về đợt cao điểm rà soát, kiểm tra về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn tỉnh.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức rà soát, cung cấp danh sách, số liệu các các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng hóa trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; đặc biệt chú ý với các cơ sở san chiết nạp LPG, bảo quản và sử dụng hoá chất, kho bãi xuất nhập khẩu… đảm bảo các điều kiện an toàn sản xuất, an toàn PCCC; kiểm tra xử nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tổ chức thu hồi hoặc thông báo cho các cơ quan liên quan thu hồi giấy phép theo đúng quy định.

Việc rà soát, cung cấp danh sách, số liệu các cơ sở trong phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành tỉnh trên hoàn thành và báo cáo về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) trước ngày 01/11/2022 để tổng hợp. Kết quả kiểm tra, đánh giá báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 10/12/2022 (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) để tổng hợp chung toàn tỉnh./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 41
 • Hôm nay: 2,352
 • Trong tuần: 29,362
 • Tất cả: 69,745,686
Đăng nhập