Họp Hội đồng thẩm định liên ngành Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 707
CTTĐT – Chiều ngày 27/10/2022, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, Chủ tịch Hội đồng thẩm định liên ngành Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã chủ trì tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định liên ngành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự cuộc họp có đại diện một số bộ, ngành trung ương và lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố là thành viên của Hội đồng thẩm định liên ngành.

Dự tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và UBND các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, thành phố Lào Cai.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các chuyên gia tổ chức xây dựng dự thảo Quy hoạch Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo tham vấn lấy ý kiến góp ý. Đồng thời thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành (tại Quyết định số 2763/QĐ-BTNMT ngày 21/10/2022) để thẩm định, đánh giá toàn diện nội dung hồ sơ sản phẩm, kiến nghị cụ thể về các nội dung của Quy hoạch làm cơ sở để Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sản phẩm Quy hoạch bao gồm: Báo cáo tổng hợp; Báo cáo tóm tắt; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Bản đồ tổng hợp hiện trạng tài nguyên nước lưu vực sông và Bản đồ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông với tỷ lệ 1/100.000; danh mục; cơ sở dữ liệu.

Xây dựng Quy hoạch nhằm đảo đảm an ninh, khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả

Theo báo cáo của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Lưu vực sông Hồng - Thái Bình là một lưu vực sông liên quốc gia chảy qua 3 nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào với tổng diện tích tự nhiên 169.000 km2. Trong đó, phần lưu vực nằm ở Việt Nam là 88.680 km2, chiếm 51,3% diện tích. Trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình có 113 sông liên tỉnh với chiều dài hơn 20 km; phân chia thành 05 tiểu vùng quy hoạch (tiểu lưu vực sông): Tiểu lưu vực sông Đà; Tiểu lưu vực sông Thao; Tiểu lưu vực sông Lô - Gâm; Tiểu lưu vực sông Cầu - Thương; Vùng đồng bằng sông Hồng - Thái Bình và 93 vùng tính toán. Tổng lượng nước trên lưu vực là 127,33 tỷ m3; trong đó tổng lượng nước từ Trung Quốc chảy vào Việt Nam là 48,59 tỷ m3 (chiếm 38%), địa phận Việt Nam là 78,74 tỷ m3 (chiếm 62%).

Thống kê, phân tích về tổng lượng tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình.

Phạm vi lập Quy hoạch là phần diện tích lưu vực sông Hồng - Thái Bình thuộc lãnh thổ Việt Nam với diện tích tự nhiên 88.680 km2, bao gồm thành phố Hà Nội và 24 tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình. Đối tượng lập Quy hoạch là nguồn nước mặt, nước dưới đất trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình.

Dự thảo Quy hoạch đưa ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cơ bản như: 60% các vị trí duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông được giám sát tự động, trực tuyến, 40% còn lại được giám sát định kỳ; 100% các nguồn nước sông liên tỉnh được công bố khả năng tiếp nhận nước thải; 100% công trình khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước được giám sát vận hành và kết nối hệ thống theo quy định; 100% hồ, ao có chức năng điều hòa, có giá trị cao về đa dạng sinh học không được san lấp được công bố; 70% nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ được cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; 50% tổng lượng nước thải tại các đô thị loại II trở lên và 20% từ các đô thị từ loại V trở lên được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường; 20% các nguồn nước quan trọng bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm.

Tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện duy trì, phát triển tài nguyên nước, điều hòa, phân bổ nguồn nước bảo đảm an ninh tài nguyên nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với các điều ước quốc tế, hợp tác song phương liên quan đến tài nguyên nước mà Việt Nam đã tham gia. Tăng cường bảo vệ tài nguyên nước, bảo đảm số lượng, chất lượng nước đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giảm thiểu tối đa tác hại do nước gây ra. Hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước được thực hiện theo phương thức trực tuyến trên cơ sở quản trị thông minh. Phục hồi toàn bộ các nguồn nước, cảnh quan môi trường các dòng sông bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nghiêm trọng trên lưu vực sông. Bổ sung và nâng cao một số chỉ tiêu của quy hoạch, quản lý tổng hợp tài nguyên nước phù hợp với giai đoạn phát triển của quốc gia, ngang bằng với các quốc gia phát triển trong khu vực...

Đại biểu tỉnh Lào Cai theo dõi cuộc họp trực tuyến.

Để đạt được các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bản Quy hoạch xây dựng 09 nội dung chính để triển khai thực hiện gồm: Chức năng nguồn nước.Quản lý, bảo vệ, phát triển, điều hòa, phân bổ nguồn nước bảo đảm an ninh nước cho các mục đích khai thác, sử dụng đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên lưu vực sông. Quản lý, khai thác, sử dụng nước bảo đảm dòng chảy tối thiểu trên sông. Nguồn nước dự phòng cấp cho sinh hoạt tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Công trình điều tiết, khai thác, sử dụng nước, phát triển tài nguyên nước. Bảo vệ tài nguyên nước. Phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông và sụt, lún đất do khai thác nước dưới đất. Hệ thống giám sát tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước và chất lượng nước.

Tiếp tục hoàn thiện nội dung, hồ sơ sản phẩm của Quy hoạch

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành trung ương và tỉnh, thành phố là thành viên Hội đồng thẩm định đều đánh giá tính cấp thiết của việc thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và góp ý chi tiết, cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện nội dung, hồ sơ sản phẩm của Quy hoạch. Trong đó đề nghị cập nhật, bổ sung thêm dữ liệu của năm 2021 và các tháng đầu năm 2022 cho đầy đủ, phù hợp; nghiên cứu, rà soát, bổ sung thêm một số căn cứ pháp lý là các Công ước quốc tế liên quan đến tài nguyên nước và đánh giá môi trường chiến lược đồng thời trong Quy hoạch; rà soát, làm rõ sự liên kết giữa các quy hoạch tỉnh, thành phố với quy hoạch khu vực, quy hoạch quốc gia; điều chỉnh tên một số con sông, lưu vực sông đảm bảo thống nhất xuyên suốt trong nội dung Quy hoạch...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh, thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành cho biết: Lào Cai đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thường xuyên theo dõi diễn biến chất lượng, lưu lượng nước sông Hồng, khi xảy ra các hiện tượng bất thường chủ động báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các tỉnh hạ du sông Hồng. Đồng chí cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 02 nội dung: một là, Bộ tham mưu Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban sông Hồng Việt Nam, nhằm góp phần giúp Chính phủ giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành, liên quốc gia trên lưu vực sông Hồng; hai là, Bộ quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống trạm quan trắc sông Hồng tại Lào Cai đáp ứng nhu cầu hiện nay và theo Quy hoạch.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh việc lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hết sức cần thiết trong bối cảnh diễn biến phức tạp của nguồn nước, tác động của biến đổi khí hậu; trong khi đó lượng nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, sự gia tăng dân số, quá trình đô thị hóa ngày càng tăng cao...

Lào Cai có số lượng sông suối rất lớn với 05 sông suối liên quốc gia, 08 sông suối liên tỉnh, 77 sông suối nội tỉnh; trong đó sông Hồng - sông liên quốc gia có vai trò quan trọng về an ninh nguồn nước, sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Theo thống kê, nhu cầu khai thác, sử dụng nước các tháng của tỉnh Lào Cai dao động từ 13 triệu m3 đến 44 triệu m3, cả năm vào khoảng 352 triệu m3. Trong khi đó lượng nước dự phòng ở thành phố Lào Cai trên lưu vực sông Thao là 1,35 triệu m3 từ nguồn nước mặt. Tổng lượng nước có thể khai thác, sử dụng là 14.573 triệu m3; chủ yếu là lượng nước mặt với 14.044 triệu m3, lượng nước dưới đất là 529 triệu m3 thuộc lưu vực sông Thao và sông Lô - Gâm.

Tại cuộc họp, 02 đồng chí ủy viên phản biện của Hội đồng thẩm định liên ngành đề nghị Quy hoạch cần cập nhật các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với tài nguyên nước, lưu vực sông Hồng - Thái Bình như Kết luận số 36/KL-TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Công văn số 766/TTg-KTN ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác liên quan. Nội dung Quy hoạch cần chỉ rõ về nhiệm vụ, giải pháp lộ trình, kỳ quy hoạch để thực hiện; xem xét tính đến quy hoạch công trình phát triển tài nguyên nước trên dòng chính sông Hồng kết hợp tạo nguồn cung cấp nước cho hệ thống lấy nước ven sông; cần làm rõ hơn mối liên quan của Quy hoạch với các quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành liên quan như Quy hoạch thủy lợi, đê điều, tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cần rà soát và phân tích đầy đủ hiện trạng và vấn đề của từng nội dung quy hoạch để có cơ sở đưa ra các mục tiêu quy hoạch phù hợp; báo cáo thuyết minh cần có dẫn chiếu, trích dẫn đầy đủ nhằm đảm bảo tính khoa học; bổ sung bản tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các địa phương, các bộ, ngành trung ương liên quan nhằm hoàn thiện sản phẩm Quy hoạch; cần bổ sung phần thuyết minh để làm rõ các chỉ tiêu cơ bản đặt ra trong mục tiêu đến năm 2030; xem xét bổ sung các phân tích về đặc điểm tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình cả phần trong nước và quốc tế; sự biến động nguồn nước từ nước ngoài chảy vào, nguồn nước trong lưu vực và nguồn nước hạ lưu trong những năm vừa qua để từ đó có cơ sở lập quy hoạch; bổ sung nội dung đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước mặt, tình hình ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; hiện trạng hệ thống xử lý nước thải;…

Kết quả, 23/25 thành viên Hội đồng thẩm định liên ngành tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua hồ sơ Quy hoạch sau khi đơn vị chủ trì thực hiện tiếp thu, điều chỉnh theo ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, Chủ tịch Hội đồng thẩm định liên ngành ghi nhận và đánh giá cao các thành viên Hội đồng đã nghiên cứu tài liệu một cách nghiêm túc để đưa ra những ý kiến đóng góp rất chi tiết, mang tính chất xây dựng cho bản Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng cũng đề nghị, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng với các đơn vị khác của Bộ nghiên cứu, tổng hợp tất cả ý kiến của các thành viên Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Thanh Huyền
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 37
 • Hôm nay: 2,489
 • Trong tuần: 29,499
 • Tất cả: 69,745,823
Đăng nhập