Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: San gạt mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các tuyến đường: VB 1 cửa M6, M7, M8, M9 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2164/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/09/2022
Ngày hiệu lực 27/09/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: San gạt mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các tuyến đường: VB 1 cửa M6, M7, M8, M9 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thu hồi đất, dự án
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 2164QĐ2022.pdf