V/v dừng thực hiện thưởng tiền theo mục 4, Hướng dẫn số 27/HD-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 4423/UBND-NC
Ngày ban hành 23/09/2022
Ngày hiệu lực 23/09/2022
Trích yếu nội dung V/v dừng thực hiện thưởng tiền theo mục 4, Hướng dẫn số 27/HD-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 4423CV2022.pdf