Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 và Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2133/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/09/2022
Ngày hiệu lực 23/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 và Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 2133CV2022.pdf