Thực hiện Chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng mô hình công dân học tập tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2030
Số ký hiệu văn bản 329/KH-UBND
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung Thực hiện Chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng mô hình công dân học tập tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 329KH2022.pdf