Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 1328/QĐ-TTg
Ngày ban hành 23/07/2021
Ngày hiệu lực 23/07/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hợp tác xã
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1328.signed.pdf