KH thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 22/7/20222 của Chính phủ; Chương trình hành động số 138-CTr/TU, ngày 19/7/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 321/KH-UBND
Ngày ban hành 23/09/2022
Ngày hiệu lực 23/09/2022
Trích yếu nội dung KH thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 22/7/20222 của Chính phủ; Chương trình hành động số 138-CTr/TU, ngày 19/7/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thương mại - Công nghiệp
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 321KH2022.pdf