V/v tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật
Số ký hiệu văn bản 4768/UBND-NLN
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung V/v tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4768CV2022.pdf