Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2283/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 10/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2283QĐ2022.pdf