Luật Hợp tác xã năm 2013
Số ký hiệu văn bản Luật số 23/2012/QH13
Ngày ban hành 20/11/2012
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Trích yếu nội dung Luật Hợp tác xã năm 2013
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Hợp tác xã
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm luat-htx-2012.pdf