V/v thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Số ký hiệu văn bản 4627/UBND-NC
Ngày ban hành 04/10/2022
Ngày hiệu lực 04/10/2022
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 4627CV2022.pdf