V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
Số ký hiệu văn bản 2204/QĐ-UBNĐ
Ngày ban hành 30/09/2022
Ngày hiệu lực 30/09/2022
Trích yếu nội dung V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2204QĐ2022.pdf