Báo cáo công tác kiểm soát thù tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 332/BC-UBND
Ngày ban hành 22/09/2022
Ngày hiệu lực 22/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác kiểm soát thù tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 332BC2022.pdf