Về việc giao chỉ tiêu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lào Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2391/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2022
Ngày hiệu lực 18/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc giao chỉ tiêu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lào Cai năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2391QĐ2022.pdf