Tổng số: 5094
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2550/QĐ-UBND 31/10/2022
Quyết định phê duyệt danh sách người bệnh mắc Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo điều trị tại các bệnh viện hoặc khu thu dung điều trị người bệnh mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền ăn
Lượt xem: 122
359/KH-UBND 31/10/2022
Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 109
2535/QĐ-UBND 28/10/2022
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt áp dụng hệ số K thành phần để tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; đơn giá, diện tích rừng tự nhiên trong lưu vực do UBND cấp xã quản lý được thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng, nguồn năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 110
358/KH-UBND 28/10/2022
Kế hoạch Phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Lượt xem: 93
2521/QĐ-UBND 27/10/2022
V/v khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường THCS số 1 xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng (06/11/1972 06/11/2022)
Lượt xem: 155
2516/QĐ-UBND 27/10/2022
Về việc điều chỉnh nội dung về thời hạn nộp tiền sử dụng đất sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 và Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 19/10/2022
Lượt xem: 137
2506/QĐ-UBND 27/10/2022
QUYẾT ĐỊNH Bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 134
2509/QĐ-UBND 27/10/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 130
2500/QĐ-UBND 26/10/2022
Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Bitexco
Lượt xem: 106
5068/UBND-NC 26/10/2022
Vv tăng cường quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Lượt xem: 133
12345678910...